Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant rimmni_Female/Vietnam Recent Activity
Deviant for 3 Years
Needs Core Membership
Statistics 47 Deviations 85 Comments 1,703 Pageviews
×

Newest Deviations

#PSD #V by BangHannie #PSD #V :iconbanghannie:BangHannie 2 1 #PSD #HANI by BangHannie #PSD #HANI :iconbanghannie:BangHannie 1 0 #PSD by BangHannie #PSD :iconbanghannie:BangHannie 1 1 #PSD #Hani by BangHannie #PSD #Hani :iconbanghannie:BangHannie 2 1 #Hani #PSD by BangHannie #Hani #PSD :iconbanghannie:BangHannie 4 2 #EunjiCover by BangHannie #EunjiCover :iconbanghannie:BangHannie 1 0 #NaeunCover by BangHannie #NaeunCover :iconbanghannie:BangHannie 1 0 #Cover #Tiffany by BangHannie #Cover #Tiffany :iconbanghannie:BangHannie 1 0 PSD #22 by BangHannie PSD #22 :iconbanghannie:BangHannie 2 0 PSD #21 by BangHannie PSD #21 :iconbanghannie:BangHannie 4 0 Stock Tiffany by BangHannie Stock Tiffany :iconbanghannie:BangHannie 1 4 PACK COVER QUOTES FOR EUNJIvn by BangHannie PACK COVER QUOTES FOR EUNJIvn :iconbanghannie:BangHannie 1 0 Stock Eunji by BangHannie Stock Eunji :iconbanghannie:BangHannie 0 2 PSD 20 @BangHannie by BangHannie PSD 20 @BangHannie :iconbanghannie:BangHannie 3 0 COVER QUOTES FOR EUNJIvn by BangHannie COVER QUOTES FOR EUNJIvn :iconbanghannie:BangHannie 1 0 Caption - Stock by BangHannie by BangHannie Caption - Stock by BangHannie :iconbanghannie:BangHannie 1 0

Favourites

TEXTURE #2 by TrangMisue TEXTURE #2 :icontrangmisue:TrangMisue 599 508 [TEXTURE] BY jungchanpark by justblackssi [TEXTURE] BY jungchanpark :iconjustblackssi:justblackssi 301 66 bamboo leaf brush by Crystallanxi bamboo leaf brush :iconcrystallanxi:Crystallanxi 239 69 [TT#8] In the same place - 2 by DTD12 [TT#8] In the same place - 2 :icondtd12:DTD12 125 66 [ART.WORK] 060816.BORN.IN.MARCH by justblackssi [ART.WORK] 060816.BORN.IN.MARCH :iconjustblackssi:justblackssi 178 15 BTS_JUNGKOOK by DelightsNH BTS_JUNGKOOK :icondelightsnh:DelightsNH 127 16 T.R by DelightsNH T.R :icondelightsnh:DelightsNH 193 46 20160813Akmu by BotGiat239 20160813Akmu :iconbotgiat239:BotGiat239 240 9 [29082016] BORN IN MARCH by justblackssi [29082016] BORN IN MARCH :iconjustblackssi:justblackssi 269 7 [STOP SHARE] Texture Pack #4 - Happy 700 Watchers by yunniejacksonyi [STOP SHARE] Texture Pack #4 - Happy 700 Watchers :iconyunniejacksonyi:yunniejacksonyi 304 276 TEXTURE PACK FOR HANIVN by yunniejacksonyi TEXTURE PACK FOR HANIVN :iconyunniejacksonyi:yunniejacksonyi 55 9 [24122015] PSD COLORING #37 by Paulinexxxjs [24122015] PSD COLORING #37 :iconpaulinexxxjs:Paulinexxxjs 186 135 [2016.7.23] SHARE PSD ART #2 by sSellBboo [2016.7.23] SHARE PSD ART #2 :iconssellbboo:sSellBboo 161 117 SHARE PACK PSD BY NGOCXTHANG by ngocxthang SHARE PACK PSD BY NGOCXTHANG :iconngocxthang:ngocxthang 68 91 Texture Pack #2 by yunniejacksonyi Texture Pack #2 :iconyunniejacksonyi:yunniejacksonyi 467 259 [TT#1] SPRING by DTD12 [TT#1] SPRING :icondtd12:DTD12 693 590

Groups

Activity


. Mấy bạn dễ thương có facebook like giúp page Apink's Cover Quotes giúp mình nhee :*
www.facebook.com/pages/Apinks-…

. Hiện tại page chưa hoạt động đâu, tại có 1 mình tớ à, ai rảnh thì vào cmt rồi chúng ta cùng bùng cháy trong page đó ahihih =))

. Mình đùa thôi, camon's mấy bạn bỏ ra chút thời gian đọc cái này :* =)) Yêu mấy bạn và gửi đến mấy bạn nhiều nụ hôn

deviantID

BangHannie's Profile Picture
BangHannie
rimmni_
Vietnam

Comments


Add a Comment:
 
:iconjusttheodora1003:
justtheodora1003 Featured By Owner Jul 17, 2015  Student General Artist
Thanks for your watch ~
Have a nice day
Reply
:iconchanhday:
ChanhDay Featured By Owner Aug 20, 2014  Hobbyist Traditional Artist
watch back pls
Reply
:iconbanghannie:
BangHannie Featured By Owner Aug 21, 2014
- watched back =)
Reply
:iconjunhsurri:
junhsurri Featured By Owner Aug 13, 2014  Student Artist
- watch back . Pls ?
Reply
:iconbanghannie:
BangHannie Featured By Owner Aug 14, 2014
- Okiee 
Reply
:iconmunchanexo:
MunChanEXO Featured By Owner Aug 4, 2014
. Mần đuy ;)
Reply
:iconbanghannie:
BangHannie Featured By Owner Aug 10, 2014
- Ni Han =)
- Xinloi's vì rep trễ nhee
Reply
:icondreamcatcher0612:
DreamCatcher0612 Featured By Owner Jul 16, 2014  Hobbyist Interface Designer
. Thăm mày =))
Reply
:iconbanghannie:
BangHannie Featured By Owner Jul 17, 2014
- Camon's Lếc bé em =)
Reply
:icondreamcatcher0612:
DreamCatcher0612 Featured By Owner Jul 17, 2014  Hobbyist Interface Designer
=)) hihi 
Reply
Add a Comment: